Zhu Hui Culture Communication Co., Ltd.

Zhu Hui Culture Communication Co., Ltd. was founded by ZHANG Hong-ru in 2015, formerly known as the self-media “Let’s Dance”. The company dedicates to enriching the art scene of Henan Province and elevating its level of professionalism by introducing quality art information and talents. The company consists of ZhuhuiDance Company and Let’s Dance Arts Space.

Contact person: ZHANG Hongru
Address: No. 156, Bei Da Jie, Hui Ji Qiao Cun, Da He Road, Hui Ji Qu, Zhengzhou City, He Nan Province, China
TEL: (+86) 187-0367-0721
E-mail:2900271127@qq.com